2016 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt vid sitt årsmöte i april 2016 att dela ut en belöning på vardera 9 000 euro till de finlandssvenska författarna Mikaela Strömberg (f 1971) och Tomas Mikael Bäck (f 1946) med följande motiveringar.

Mikaela Strömberg

Prisutdelningen 2016-06-02 på Sveriges ambassad i Helsingfors

är en författare som varken räds extasen eller bråddjupen och har visat oss att det klarast sköna kan uppstå på de mest oväntade ställen. Hon har förmågan att blanda högt och lågt, modernt och historiskt i sin nyskapande prosa på gränsen till poesi och alltid med hjälp av sitt absoluta gehör inför språket.

De östnyländska rötterna är kraftfulla men friheten i motiven är glädjande: karaktärsgalleriet innefattar allt från den hopplösa cowboyen Steve och den petersburgska 1800-talsladyn Sophie till Linnéas mamma som fikar med Pippi Långstrumps mamma på ett moln. Hon får människans liv i all sin gråhet, himmelskhet, underlighet att te sig märkligt flammande.

Tomas Mikael Bäck

Prisutdelningen 2016-06-02 på Sveriges ambassad i Helsingfors

har berikat den svenskspråkiga litteraturen med sin poesi under snart ett halvsekel. I januari kom han ut med sin tjugonde diktsamling, ”De tysta gatorna”. Debuten skedde 1972 med ”Andhämtning”. Dikternas form varierar från österländskt inspirerade miniatyrdikter till aforismlika ingivelser och sinnligt friska dagboksnoteringar.

Formatet är alltid det lilla och tonen lågmäld, eftertänksam, ofta humoristisk. Det rör sig om kommunikation, men när utgångspunkten är det upplevda livet och redskapet språket säger det sig självt att orden ibland förtätas som ovädersmoln. Sedan blixtrar det ofta till. Dikten öppnar på nytt läsarens ”samma gamla sinnen” och den bäckska dikten kan strömma in som musik eller ett stilla regn, tankens klarhet i förening med en sparsmakad, ömsint lyrism.