2017 års priser till finlandssvenska författare

Stiftelsen Längmanska kulturfonden beslöt
vid sitt årsmöte i juni 2017 att dela ut en belöning
på vardera 9 000 euro till de finlandssvenska
författarna Hannele Mikaela Taivassalo (f 1974)
och Jörn Donner (f 1933) med följande motiveringar.

 

Prisutdelningen ägde rum den 9 juni 2017 på Sveriges ambassad i Helsingfors. På bilden ses pristagarna Jörn Donner och Hannele Mikaela Taivassalo omgivna av till höger stiftelsens vice ordförande generalsekreterare Britten Månsson Wallin och till vänster nämndledamoten Prof Eva Haettner Aurelius

Hannele Mikaela Taivassalo

har ett unikt författarskap som tänjer gränser, både vad gäller form, innehåll och stämningar. Som breddar vår syn på flickor och kvinnor och därmed människan och varat, och som ständigt frågar vad en berättelse kan vara. Som tar oss in i sina berättelser från oväntade håll och utsätter oss för aldrig tidigare beprövade synvinklar. Som aldrig fegar eller vilar på sina lagrar. Som vältrar sig i ett verbaluniversum som berikar det svenska språket och som förutom romaner omfattar barnböcker, dramatik och idoga insatser för författarfältet i Finland.

Jörn Donner

föddes på Runebergsdagen 1933 och debuterade som 18-åring med novellsamlingen Välsignade liv! Sexiofem år och lika många böcker senare är han fortfarande en orädd, nyfiken och intellektuellt rörlig författare. Hans enorma produktion omfattar både fakta och fiktion, romanserier, självbiografier och debattböcker. Hans internationella inriktning har resulterat i lysande journalistik med världen i blickpunkten, men han har också riktat sin kritiska blick mot fosterlandet, dess folk, historia och nutid. Jörn Donner har varit verksam också som regissör, producent och aktör inom filmen, som kritiker, riksdagsman och kommunalpolitiker. Han har bland annat tilldelats debutantpriset vid filmfestivalen i Venedig 1963 för En söndag i september, Finlandiapriset för romanen Far och son 1985 och Svenska litteratursällskapets största pris, det Tollanderska, 2002.