Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff erhåller 2018 års författarpriser!

Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris till finska författare som skriver på svenska tilldelas år 2018:

Kaj Korkea-aho

och

Maria Turtschaninoff

Motivering för respektive pristagare fastställdes till:

Kaj Korkea-aho

” För ett författarskap som med skarp blick tränger in i psykets labyrinter och blottlägger hur svårt vi människor har att kommunicera med varandra och hur grymma konsekvenserna kan bli då vi tiger, förtränger och förnekar. Kaj Korkea-aho leker med de litterära genrerna och han leker också med läsarna: först placeras dessa i en välbekant samtid för att i nästa stund föras in i det övernaturligas skräckinjagande värld.”

Maria Turtschaninoff

Maria Turtschaninoff har både förnyat fantasylitteraturen i Svenskfinland och fått internationellt erkännande. Hennes författarskap präglas av feministiska och genusmedvetna perspektiv, hon leder skickligt läsaren in i främmande världar, kombinerar i tid och rum det välkända med det okända och utforskar så identitet, ondska och kärlek.”

 

Utdelningen av priserna-stipendierna ägde rum på Svenska ambassaden i Helsing­fors måndagen den 1 juni 2018. Mottagarna erhöll Euro 9 000 vardera.

Pristagarna Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff omgivna av stiftelsens ordförande Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, och styrelseledamoten samt representanten för Kungliga Vitterhetsakademien Eva Haettner Aurelius, professor emerita i litteraturvetenskap, Lunds universitet.

 


Ambassadör Anders Ahnlid hälsar gästerna välkomna till prisceremonin.

 

Maria Turtschaninoff lyssnar till Eva Aurelius analys      Kaj Korkea-aho framför pristagarnas tack.    
av hennes författarskap.

 

Mona Askolin, nyligen pensionerad ”social secretary” vid svenska 
ambassaden i Helsingfors mottog stiftelsens tack för mångårigt
stöd i samband med prisceremonierna.

 

Foto: Edvard Fleetwood, sekreterare till Stiftelsen Längmanska 
kulturfondens nämnd.