Längmanska kulturfondens kulturpris 2014 till Michael Meschke

Prisutdelningen 2014-06-03 på restaurant Gondolen
Prisutdelningen 2014-06-03 på restaurant Gondolen

Till årets mottagare av Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris på 150 000 kronor har fondens nämnd utsett Michael Meschke.

Michael Meschke – humanist, figurskapare, regissör, professor – är marionetteaterns främste utövare och förnyare i Sverige. Han föddes 1931, kom till Sverige 1939 sedan hans familj utvandrat från nazismens Tyskland, drev mellan 1958 och 1998 Marionetteatern i Stockholm och grundade 1973 Marionettmuseet.

Outtröttligt har han fört fram och odlat denna konstart vid sidan av allfarvägarna och därmed gjort en viktig insats inom tre av fondens områden: humaniora, konstnärliga prestationer och folkbildning.

Meschke har också ett stort internationellt verksamhetsfält och betyder mycket för kulturutbytet mellan Europa och framför allt Asien.