Längmanska kulturfondens kulturpris 2015 till professor emeritus Per-Olof Nilsson

Till årets mottagare av Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris på 150 000 kronor har fondens nämnd utsett professor Per-Olof Nilsson, Göteborg, för hans stora insatser för att göra naturvetenskap och teknik förståeliga för alla åldersgrupper.

Prisutdelningen 2015-06-03 på restaurant Eriks Gondolen
Prisutdelningen 2015-06-03 på restaurant Eriks Gondolen

Per-Olof Nilsson har under en lång och framgångsrik karriär som forskare i fysik samlat på ”fysikaliska leksaker”, små experiment som alla kan utföra och som visar på olika fysikaliska fenomen.

Under den senaste tioårsperioden har han satt upp ett ”Lärandets Hus” på Chalmers i Göteborg, där han nu har över 300 små experiment som bidrar till ökad förståelse av världen omkring oss.

Albert Einstein sade en gång att det mest obegripliga med vår värld är att den är begriplig. Per-Olof Nilsson visar detta med sina leksaker för en ständig ström av besökare, allt från skolklasser från det lägsta stadiet till grupper från yrkeslivet och högre åldrar. Kötiden att få komma dit är nu upp till ett år.

Med stor inlevelse och kunskap förmedlar han budskapet att naturvetenskap och teknik kan förstås av alla. Detta är en stor folkbildningsinsats för att motverka skrock och teknikfientlighet och öka entusiasmen för det moderna tekniksamhället.