Längmanska kulturfondens kulturpris 2017 till Brutus Östling

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2017

Stiftelsen Längmanska kulturfondens Kulturpris till Brutus Östling 2017

 på 150 000 kronor tilldelas Brutus Östling, både för hans insatser som djärv och betydelsefull bokförläggare och för hans fängslande fågelbilder, som fångar djurens styrka och skönhet, och som leder människan en liten bit in i en främmande värld.

Han är en av nyckelpersonerna bakom utgivningen av kulturellt, politiskt och vetenskapligt mycket betydelsefull litteratur när den svenska bokmarknaden kraftig förvandlades under 1970-talet. Internationella storheter översattes till svenska och hans alternativa förlag Symposion har i hög grad vårdat det skölitterära författarskapet. Brutus Östling är emellertid inte bara en viktig förläggare – utan han är också författare. Han debuterade som författare som artonåring år 1976 med en kritik av skolan.

År 2005 sadlade Brutus om för att satsa helhjärtat på naturfotografi. Hans fotoböcker har förtrollat många med fågelbilder som förmedlar kunskap, förståelse och skönhet. Han presenterar naturen på ett sätt som bara konstnärens, estetens, det mänskliga ögats sökande efter skönhet kan. Med detta pris vill Längmanska kulturfonden belöna Brutus för den betydelsefulla förläggare och den konstnärliga naturfotograf han är.