Längmanskas kulturpris 2018 till Nina Balabina

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Nina Balabina till 2018 års kulturpristagare.

Nina Balabina är grundare av och konstnärlig ledare för Lilla Akademien.

Motiveringen till utnämningen löd: Nina Balabina har i Lilla Akademien – en musikskola från grundskola till och med gymnasium – förverkligat idén om musiken som vårt modersmål, ett språk som alla kan tala och förstå. I Lilla Akademien finns unika förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla detta språk, att genom detta språk stärkas som individ och att utbildas till framtidens musiker.

Priset överlämnades vid en ceremoni på Ingenjörsvetenskapsakademien. Prissumman är SEK 175 000.

 


Pristagaren 2018 Nina Balabina omgiven av stiftelsens ordförande Generaldirektör Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet, och stiftelsens vice ordförande, f d generalsekreterare Britten Månsson-Wallin, utsedd av Folkbildningsrådet. (foto Edvard Fleetwood, nämndens sekreterare, Stiftelsen Längmanska kulturfonden).

 


2018 års kulturpristagare Nina Balabina lyssnar när prismotiveringen läses upp. På bilden syns till vänster tidigare pristagaren Nils Erik Landell, nämndledamoten Prof Eva Haettner Aurelius, prima ballerina assoluta Anneli Alhanko,
Base 23 Stockholm Dance academy, Ana och Michael Tendler, KTH, Magnus Vahlquist, Märta Christina och
Magnus Vahlquists stiftelse samt Vadstenaakademien, Johan Weigelt, akademisekreterare Ingenjörsvetenskapsakademien, samt Susanne Rydén, preses i Musikaliska akademien. (foto Edvard Fleetwood, nämndens sekreterare, Stiftelsen Längmanska kulturfonden).