Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Tom Sandqvist till 2019 års kulturpristagare med följande motivering:

”Längmanska kulturfondens kulturpris 2019 tilldelas Tom Sandqvist för ett självständigt, skarpt och  känsligt klingande författarskap. Hans djupa, närmast vindlande lärdom, med en bred forskningsbakgrund i en rad konstteoretiska och -historiska analyser och skönlitterära produktioner, visar en nyfikenhet  och  ett rastlöst sökande parat med en djuplodande insikt och förståelse för sammanhang. Hans därigenom vunna upptäckter vävs till ett lyhört förhållningssätt i att granska, formulera och finna lager av kontexter, bilden av bilden i bilden och ett både och.”

Tom Sandqvist, född 1954 i Borgå, Finland, med studentexamen vid Borgå Lyceum, är bosatt i Nyköping, Sverige. Han är professor i konstens teori och idéhistoria, docent i konstvetenskap, författare, samt konst- och litteraturkritiker. Tom Sandqvists arbete, både i Sverige och i Finland inom humaniora, har vandrat över samtidsestetik, filosofi, konst och historia i studier varav flera fångat modernismens utveckling i det tidiga 1900-talets Central- och Östeuropa .