Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff erhåller 2018 års författarpriser!

Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris till finska författare som skriver på svenska tilldelas år 2018:

 

Kaj Korkea-aho

och

Maria Turtschaninoff

 

Motivering för respektive pristagare fastställdes till:

Kaj Korkea-aho

” För ett författarskap som med skarp blick tränger in i psykets labyrinter och blottlägger hur svårt vi människor har att kommunicera med varandra och hur grymma konsekvenserna kan bli då vi tiger, förtränger och förnekar. Kaj Korkea-aho leker med de litterära genrerna och han leker också med läsarna: först placeras dessa i en välbekant samtid för att i nästa stund föras in i det övernaturligas skräckinjagande värld.”

Maria Turtschaninoff

Maria Turtschaninoff har både förnyat fantasylitteraturen i Svenskfinland och fått internationellt erkännande. Hennes författarskap präglas av feministiska och genusmedvetna perspektiv, hon leder skickligt läsaren in i främmande världar, kombinerar i tid och rum det välkända med det okända och utforskar så identitet, ondska och kärlek.”

 

Utdelningen av priserna-stipendierna äger rum på Svenska ambassaden i Helsing­fors måndagen den 1 juni 2018. Mottagarna erhåller Euro 9 000 vardera.