Stora kulturpriset delas årligen ut till en person som så mycket som möjligt täcker fondens områden: humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Längmanska kulturfondens kulturpris 2013 till Carin Mannheimer

Journalisten, författaren och regissören Carin Mannheimer, Göteborg, är 2013 års mottagare av Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris på 150 000 kr. Hon får priset för att hon med sina böcker, samhällsrealistiska pjäser och TV-serier för en stor publik gestaltar vardagliga problem. Det gör hon på ett både allvarligt kritiskt och humoristiskt sätt. Därmed har hon utfört…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2012 tilldelas Madeleine Grive

Längmanska kulturpriset för år 2012, 150 000 kronor, tilldelas chefredaktören Madeleine Grive. Hon får priset för att hon sedan 1980 år efter år ger ut den litterära kulturtidskrift som först hette 80TAL, sedan 90TAL, därpå 00TAL och nu 10TAL. Parallellt anordnar hon årligen Stockholms Internationella Poesifestival, där svenska och utländska författare framträder och där också…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2011 tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och Sune Björklöf

Längmanska kulturpriset för år 2011, 150 000 kronor, tilldelas makarna Kersti Jobs-Björklöf och fil dr Sune Björklöf för deras gemensamma insatser för kulturen i Dalarna och särskilt i Leksand. Genom Kersti Jobs-Björklöfs outtröttliga arbete tillkom 1985 Leksands berömda kulturhus med sitt bibliotek, ritat av arkitekten professor Gunnar Mattsson och inrett av professor Åke Axelsson. Hon…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2010 tilldelas Karin Johannisson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2010, 150 000 kronor, tilldelas professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala, ”för en ny och fördjupad syn på människan och hennes sjukdomstillstånd”. Karin Johannisson får priset för sin viktiga medicinhistoriska forskning med fokus på hur synen på kvinnan varierat genom åren. Sitt breda humanistiska perspektiv förenar hon…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2009 tilldelas Ulrika Knutson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2009, 150 000 kronor, tilldelas journalisten Ulrika Knutson, Uppsala, ”för en hängiven insats som folkbildare med fokus på kultur och kvinnors kamp”. Ulrika Knutson har under många år verkat som kulturjournalist, författare, litteraturvetare och kulturpersonlighet i radio och TV – en genuin folkbildare på kulturens område som med stort…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2008 till koreografen Margaretha Åsberg

Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2008 har tilldelats koreografen och professorn Margaretha Åsberg, Stockholm, ”för förnyelse av koreografins metaforskapande kraft och kontakt med de stora myterna”. Margaretha Åsberg är den koreograf som i Sverige fört arvet från Birgit Åkesson vidare genom att placera den klassiska dansen i en modernistisk framkant, där den förenat sig med det…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2007 till Bengt Jangfeldt

Längmanska kulturpriset för år 2007 på 150 000 kr tilldelas Bengt Jangfeldt, Stockholm, med följande motivering. Bengt Jangfeldt är slavist och har i hög grad bidragit till våra kunskaper om det Ryssland som återuppstått efter Sovjetunionens sönderfall. Med sin bok Svenska vägar till S:t Petersburg, utgiven 1998, fick han oss att inse hur kort vägen…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2006 till professor Gunnar Bjursell

Längmanska kulturpriset för år 2006 tilldelas professor Gunnar Bjursell, Göteborg. Han får priset för sitt stora engagemang när det gäller att föra ut vetenskap och kultur till en bred allmänhet. Hans forskningsområde är molekylärbiologin och han tillhör den första generationens forskare att klona gener. Gunnar Bjursell började tidigt att informera och föreläsa om den nya…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2005 till Ingvar Björkeson

Ingvar Björkeson, Stockholm, får Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2005. Han är en av Sveriges främsta översättare och har gjort nytolkningar av såväl Dante som Petrarca och senare lyriker som Leopardi och Baudelaire. Hans viktigaste insats är översättningarna av grekisk och romersk klassisk litteratur, däribland Iliaden och Odysséen. I sin verksamhet förenar han humanistiska ideal med…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2004 till Cecilia Lindqvist

Stiftelsen Längmanska fondens kulturpris på 150 000 kronor tilldelas författaren och professorn Cecilia Lindqvist, Stockholm. Hon får priset för sin kulturgärning att sprida kunskap om Kinas kultur och historia. Hennes stora insats består i att med boken Tecknens rike (1989) för en bred publik förklara de kinesiska skrivtecknen och genom dem skildra livet i Kina…

Läs mer