Stora kulturpriset delas årligen ut till en person som så mycket som möjligt täcker fondens områden: humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Längmanska kulturfondens stora pris 2010 tilldelas Karin Johannisson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2010, 150 000 kronor, tilldelas professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala, ”för en ny och fördjupad syn på människan och hennes sjukdomstillstånd”. Karin Johannisson får priset för sin viktiga medicinhistoriska forskning med fokus på hur synen på kvinnan varierat genom åren. Sitt breda humanistiska perspektiv förenar hon…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2009 tilldelas Ulrika Knutson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 2009, 150 000 kronor, tilldelas journalisten Ulrika Knutson, Uppsala, ”för en hängiven insats som folkbildare med fokus på kultur och kvinnors kamp”. Ulrika Knutson har under många år verkat som kulturjournalist, författare, litteraturvetare och kulturpersonlighet i radio och TV – en genuin folkbildare på kulturens område som med stort…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2008 till koreografen Margaretha Åsberg

Längmanska kulturfondens stora kulturpris 2008 har tilldelats koreografen och professorn Margaretha Åsberg, Stockholm, ”för förnyelse av koreografins metaforskapande kraft och kontakt med de stora myterna”. Margaretha Åsberg är den koreograf som i Sverige fört arvet från Birgit Åkesson vidare genom att placera den klassiska dansen i en modernistisk framkant, där den förenat sig med det…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2007 till Bengt Jangfeldt

Längmanska kulturpriset för år 2007 på 150 000 kr tilldelas Bengt Jangfeldt, Stockholm, med följande motivering. Bengt Jangfeldt är slavist och har i hög grad bidragit till våra kunskaper om det Ryssland som återuppstått efter Sovjetunionens sönderfall. Med sin bok Svenska vägar till S:t Petersburg, utgiven 1998, fick han oss att inse hur kort vägen…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2006 till professor Gunnar Bjursell

Längmanska kulturpriset för år 2006 tilldelas professor Gunnar Bjursell, Göteborg. Han får priset för sitt stora engagemang när det gäller att föra ut vetenskap och kultur till en bred allmänhet. Hans forskningsområde är molekylärbiologin och han tillhör den första generationens forskare att klona gener. Gunnar Bjursell började tidigt att informera och föreläsa om den nya…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2005 till Ingvar Björkeson

Ingvar Björkeson, Stockholm, får Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris 2005. Han är en av Sveriges främsta översättare och har gjort nytolkningar av såväl Dante som Petrarca och senare lyriker som Leopardi och Baudelaire. Hans viktigaste insats är översättningarna av grekisk och romersk klassisk litteratur, däribland Iliaden och Odysséen. I sin verksamhet förenar han humanistiska ideal med…

Läs mer


Längmanska kulturfondens stora pris 2004 till Cecilia Lindqvist

Stiftelsen Längmanska fondens kulturpris på 150 000 kronor tilldelas författaren och professorn Cecilia Lindqvist, Stockholm. Hon får priset för sin kulturgärning att sprida kunskap om Kinas kultur och historia. Hennes stora insats består i att med boken Tecknens rike (1989) för en bred publik förklara de kinesiska skrivtecknen och genom dem skildra livet i Kina…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2003 till Eva Eriksson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris tilldelas kritikern och arkitekturforskaren, fil dr Eva Eriksson, Stockholm. Sedan länge är hon en betydelsefull opinionsbildare, och många känner henne genom de artiklar om samtida arkitektur i Dagens Nyheter, där hon under flera decennier fört förnuftets och det mogna omdömets talan. I centrum för hennes intresse står förhållandet mellan arkitektur och…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2002 till Bengt Gustafsson

Längmanska kulturpriset för år 2002 tilldelas professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Han får priset för sitt stora engagemang för att förena naturvetenskapen med kulturen. Hans forskningsområde är astrofysiken och han utnyttjar detta som välkänd debattör i frågor om vetenskaplig etik och förhållandet mellan naturvetenskap och religion. Genom att analysera och jämföra kunskapsbegreppet i dessa båda har…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2001 till Harry Järv

Längmanska kulturpriset för år 2001 tilldelas forskaren, författaren, polemikerin, biblioteksmannen och lärdomsgiganten Harry Järv Om Harry Järv har det med rätta sagts att glöden i hans stridbarhet kommer från hans starka övertygelse om kulturens konstruktiva värden. Hans vittomfattande författarskap präglas av en grundlig pedagogisk ambition. Med sin breda syn på människan och kulturen sätter han…

Läs mer