Stora kulturpriset delas årligen ut till en person som så mycket som möjligt täcker fondens områden: humaniora, naturvetenskap, konst och litteratur samt folkbildning.

Längmanska kulturfondens kulturpris 2003 till Eva Eriksson

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris tilldelas kritikern och arkitekturforskaren, fil dr Eva Eriksson, Stockholm. Sedan länge är hon en betydelsefull opinionsbildare, och många känner henne genom de artiklar om samtida arkitektur i Dagens Nyheter, där hon under flera decennier fört förnuftets och det mogna omdömets talan. I centrum för hennes intresse står förhållandet mellan arkitektur och…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2002 till Bengt Gustafsson

Längmanska kulturpriset för år 2002 tilldelas professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Han får priset för sitt stora engagemang för att förena naturvetenskapen med kulturen. Hans forskningsområde är astrofysiken och han utnyttjar detta som välkänd debattör i frågor om vetenskaplig etik och förhållandet mellan naturvetenskap och religion. Genom att analysera och jämföra kunskapsbegreppet i dessa båda har…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 2001 till Harry Järv

Längmanska kulturpriset för år 2001 tilldelas forskaren, författaren, polemikerin, biblioteksmannen och lärdomsgiganten Harry Järv Om Harry Järv har det med rätta sagts att glöden i hans stridbarhet kommer från hans starka övertygelse om kulturens konstruktiva värden. Hans vittomfattande författarskap präglas av en grundlig pedagogisk ambition. Med sin breda syn på människan och kulturen sätter han…

Läs merLängmanska kulturfondens kulturpris 1999 till Tor Ragnar Gerholm

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för 1999 har tilldelats professor Tor Ragnar Gerholm för hans unika insatser för att överbrygga klyftan mellan naturvetenskap/teknik och humaniora/samhällsvetenskap. Parallellt med sin framstående forskning i experimentell kärnfysik med medicinska och tekniska tillämpningar har Gerholm författat en rad uppmärksammade böcker, bl a Fysiken och människan (1962), Idé och samhälle (tillsammans med…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 till Solveig Ternström

Längmanska kulturfondens kulturpris 1998 tilldelas skådespelerskan Solveig Ternström. Hon får priset dels för sin egen konstnärliga gärning som skådespelerska, dels därför att hon som eldsjäl engagerat en hel bygd i Värmland för sina projekt Morsarvet och Farsarvet. Genom dessa och fortsatta initiativ har hon visat hur kulturen kan verka som drivkraft för att skapa kontakter…

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 1997 till Astley Nyhlén

Stiftelsen Längmanska kulturfonden har beslutat tilldela Astley Nyhlén, Uttersberg, 1997 års kulturpris för hans utomordentliga insatser för att förmedla kultur i vid mening med bland annat konstutställningar, föreläsningsverksamhet och musikfestivaler i en liten ort i Bergslagen, som under de senaste decennierna lockat en miljonpublik från hela landet.

Läs mer


Längmanska kulturfondens kulturpris 1996 till Nils-Erik Landell

Stiftelsen Längmanska kulturfondens kulturpris för år 1996 har tilldelats författaren Nils-Erik Landell. Nils-Erik Landell har bakom sig ett mer än 30-årigt författarskap som sträckt sig från intensivt studium av naturen och kulturlandskapet till engagemang i miljöfrågor. Med sin nyfikenhet och upptäckarlust har han avslöjat att också en storstad kan innehålla levande och orörd natur. I…

Läs mer